Komunalno gospodarstvo


Učinkovito upravljanje otpadom

Održivost - pravo - okoliš

Zakonodavno-regulatornim okvirom vezanim uz gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj nastoji se uspostaviti kvalitetniji sustav gospodarenja otpadom temeljen na sprječavanju nastanka otpada i uspostavi učinkovitog sustava odvojenog sakupljanja otpada koji se odgovarajuće oporabljuje. Da bi gospodarenje otpadom bilo održivo i da otpad koji proizvodimo ne bi postao smeće nego nešto od čega možemo imati koristi, potrebno je, za početak, plan gospodarenja otpadom implementirati što je moguće više, te educirati javnost i promovirati dobre navike kada je u pitanju gospodarenje otpadom.

Autorica: doc. dr. sc Sanja Kalambura, prof. v. š., Veleučilište Velika Gorica

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6504 od 08. siječnja 2018. na stranici 11.