Vlasničkopravni odnosi

Suglasnost za stjecanje vlasništva stranca na nekretnini u Republici Hrvatskoj, ako je temelj stjecanja sudska odluka

U ovom članku autorica razmatra problematiku vezanu uz to treba li stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi suglasnost ministra nadležnog za poslove pravosuđa Republike Hrvatske, kad se radi o stjecanju prava vlasništva na temelju odluke suda, te pazi li na pretpostavke za stjecanje prava vlasništva stranaca parnični sud, odnosno je li zemljišnoknjižni sud dužan paziti na određene pretpostavke oko stjecanja toga prava vlasništva prilikom upisivanja prava vlasništva na temelju odluke suda kojom takva osoba stječe pravo vlasništva. U svezi s tim pitanjima autorica ističe postojanje neujednačenih stajališta u praksi.


Autorica: Renata Marić - Ivanović dipl. iur., viši sudski savjetnik na Općinskom sudu u Požegi

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6478 od 10. srpnja 2017. na stranici 26.