Radno i socijalno pravo

 INFORMATOROVI PRAVNI ALATI

Suglasnost poslodavca za sklapanje ugovora o dodatnom radu radnika

Zakon o radu (Nar. nov., br. 93/14) donio je dosta značajnih novina u radne odnose. Jedna takva novina odnosi se na mogućnost dopunskog odnosno dodatnog rada u radnom odnosu, i uz činjenicu da radnik već radi redovitu punu satnicu kod jednog poslodavca ili kod nekoliko poslodavaca u nepunom radnom vremenu (a ukupno kod svih puno radno vrijeme). Punim radnim vremenom smatra se redoviti rad do najdulje 40 sati tjedno.

Naime, prema članku 61. stavak 3. Zakona o radu, radnik koji radi u punom radnom vremenu može sklopiti ugovor o radu s drugim poslodavcem u najduljem trajanju do osam sati tjedno, odnosno do 180 sati godišnje, samo ako je poslodavac, odnosno ako su poslodavci s kojima radnik već prethodno ima sklopljen ugovor o radu, radniku za takav rad dali pisanu suglasnost. Dakle, mogućnost dodatnog rada prema tako sročenoj odredbi imaju radnici koji rade u punom radnom vremenu kod jednog poslodavca ili kod više poslodavaca u nepunom radnom vremenu koje ukupno čini puno radno vrijeme.

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6496 od 13. studenog 2017. na stranici 7.