Stečajno pravo

Stečaj udruge

O stečajnom postupku nad udrugom pisali smo u Informatoru, br. 6411 od 28. ožujka 2016., u članku Stečajni postupak nad udrugom, autora dr. sc. Dejana Bodula i dr. sc. Ante Vukovića. U ovom broju, također, pišemo o stečaju udruge kao razlogu za prestanak postojanja udruge. Stečajni postupak može pokrenuti vjerovnik, sama udruga kao dužnik te, u zakonom određenim slučajevima,  Financijska agencija.

U prilogu dajemo primjer Prijedloga dužnika za otvaranje stečajnog postupka, sastavljenog u skladu s Pravilnikom o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u predstečajnom i stečajnom postupku (Nar. nov.,  br. 107/15).

Autor: Bernard Iljazović

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6487 od 11. rujna 2017. na stranici 17.