Računovodstvo, financije i revizija

Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu

Pri sastavljanju i predaji godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu primjenjuje se izmijenjeni i dopunjeni zakonodavni okvir i podzakonski propisi koji su objavljeni 2015. i tijekom 2016. godine, s tim da određeni podzakonski akti tek trebaju biti objavljeni početkom ove godine. 

U ovom su članku prezentirane informacije o tome što je novo, a što je izmijenjeno ili dopunjeno u odnosu na uvjete za sastavljanje i predaju godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu, odnosno pod kojim uvjetima i na koji će način obveznici sastavljanja i predaje godišnjeg financijskog izvještaja za 2016. godinu moći ispuniti zakonom propisanu obvezu.

Autor: Dragutin Kovačić univ. spec. iur.

Uredio: Dražen Kozulić, dipl. oec.

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6462 od 20. ožujka 2017. na stranici 19.