Propisi

broj 52 od 2. lipnja 2017.
 • Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa - stupila na snagu 10. lipnja 2017.
 • Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe drugog kruga glasovanja za izbore za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike te za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda - stupila na snagu 1. lipnja 2017.
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog dopuna Statuta Središnjeg registra osiguranika - stupila na snagu 1. lipnja 2017.
 • Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije - stupila na snagu 1. lipnja 2017.
 • Pravilnik o ostvarivanju oslobođenja od carina - stupio na snagu 10. lipnja 2017.
 • Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem - stupio na snagu 10. lipnja 2017.
 • Pravilnik o odgovarajućem smještaju - stupio na snagu 10. lipnja 2017.
 • Pravilnik o uvjetima i načinu isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu - stupio na snagu 10. lipnja 2017.
 • Pravilnik o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova- stupio na snagu 10. lipnja 2017.
 • Pravilnik o evidencijama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje - stupio na snagu 10. lipnja 2017.
 • Pravilnik o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad - stupio na snagu 10. lipnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća - stupio na snagu 10. lipnja 2017.
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku izbora predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u pregovarački odbor i u vijeće radnika europskog društva i europske zadruge - stupio na snagu 10. lipnja 2017.
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku izbora predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u pregovarački odbor i u europsko radničko vijeće - stupio na snagu 10. lipnja 2017.
 • Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja štetnog organizma Corythucha arcuata (Say, 1832) - hrastova mrežasta stjenica - stupila na snagu 3. lipnja 2017.
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta županijskim upravama za ceste u 2017. godini - stupio na snagu 10. lipnja 2017.
 • Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za kliničko-laboratorijsku imunodijagnostiku hematoloških i onkoloških bolesti« Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijagnostiku Kliničkog bolničkog centra Zagreb
 • • Aneks III Kolektivnom ugovoru Uljanik Grupe - stupio na snagu 26. travnja 2017.

 

broj 53 od 7. lipnja 2017.
 • Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana za unapređenje financijske pismenosti potrošača za 2017. godinu
 • Tehnički propis za staklene konstrukcije - stupio na snagu 15. lipnja 2017.
 • Naputak za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13. i 48/15.) - stupio na snagu 15. lipnja 2017.
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje - stupio na snagu 15. lipnja 2017.
 • Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka i načinu plaćanja troškova za uzimanje uzoraka predmeta od plemenitih kovina prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora - stupio na snagu 15. lipnja 2017.
 • Pravilnik o načinu rada u aktivnostima radijske komunikacije za potrebe djelovanja sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama - stupio na snagu 15. lipnja 2017.
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje - stupila na snagu 22. lipnja 2017.
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje - stupila na snagu 22. lipnja 2017.
 • Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje - stupila na snagu 22. lipnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku izbora doktora specijalista medicine rada - stupio na snagu 15. lipnja 2017.
broj 54 od 8. lipnja 2017.
 • • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija - stupila na snagu 16. lipnja 2017., osim odredaba članaka 37.-82. i članka 101. koji se odnose na Poreznu upravu, a koji su stupili na snagu 1. srpnja 2017.
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o naknadi za uporabu objekata sigurnosti plovidbe - stupio na snagu 16. lipnja 2017.
broj 55 od 9. lipnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima - stupio na snagu 24. lipnja 2017.
broj 56 od 12. lipnja 2017.
 • Odluka o izmjenama Odluke o zastupničkom paušalu - stupila na snagu 1. srpnja 2017.
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o organiziranju, financiranju i donošenju programa Međunarodne smotre folklora Zagreb - stupio na snagu 20. lipnja 2017.
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj - stupio na snagu 13. lipnja 2017.
 • Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Kali za katastarsku općinu Kali - stupila na snagu 13. lipnja 2017.
 • Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja - stupila na snagu 1. srpnja 2017.

 

broj 57 od 14. lipnja 2017.
 • Poslovnik o izmjenama Poslovnika Vlade Republike Hrvatske - stupio na snagu 15. lipnja 2017.
 • Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije - stupila na snagu 22. lipnja 2017.
 • Izmjene Sudskog poslovnika - stupile na snagu 19. lipnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu sorti u sortnu listu - stupio na snagu 1. srpnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu - stupio na snagu 22. lipnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama - stupio na snagu 22. lipnja 2017.
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o upisniku šumoposjednika - stupio na snagu 22. lipnja 2017.
 • Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2017./2018. - stupila na snagu 22. lipnja 2017.
 • Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Preko za katastarske općine Preko i Sutomišćica - stupila na snagu 15. lipnja 2017.
 • Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Povljana za dio katastarske općine Povljana - stupila na snagu 15. lipnja 2017.
 • Sporazum o izmjeni Dodatka I Kolektivnog ugovora ugostiteljstva - stupio na snagu 22. lipnja 2017.
 • Ispravak odluke o primicima radnika
broj 58 od 16. lipnja 2017.
 • Odluka o osnivanju, sjedištu i području na kojima djeluju područni carinski uredi, carinski uredi i granični carinski uredi Ministarstva financija, Carinske uprave - stupila na snagu 17. lipnja 2017.
 • Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu - stupio na snagu 14. lipnja 2017.
 • Odluka o uvođenju strukovnoga kurikuluma za stjecanje kvalifikacije klesarski tehničar (130824) u obrazovnome sektoru graditeljstvo i geodezija - stupila na snagu 24. lipnja 2017.
 • Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije klesarski tehničar u obrazovnome sektoru graditeljstvo i geodezija - stupila na snagu 24. lipnja 2017.
 • Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije klesarski tehničar u obrazovnome sektoru graditeljstvo i geodezija - stupila na snagu 24. lipnja 2017.

 

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6478 od 10. srpnja 2017. na stranici 28.