Proipisi

broj 91 od 11. rujna 2017.
 • Odluka o porezima Općine Martijanec - stupila na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Varaždinske županije, osim odredaba o prirezu porezu na dohodak, koje su stupile na snagu 1. listopada 2017.
 • Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-249/2016 od 11. srpnja 2017.; kojom se ukidaju članci 12. i 13. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (Nar. nov., br. 139/14) - ukinuti članci 12. i 13. Pravilnika prestaju važiti 11. rujna 2017.
 • Ispravak Odluke o općinskim porezima Općine Trnovec Bartolovečki
broj 92 od 13. rujna 2017.
 • Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika u postupku provjere podobnosti osobe - stupio na snagu 21. rujna 2017.
 • Pravilnik o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca - stupio na snagu 21. rujna 2017.
 • Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca - stupio na snagu 21. rujna 2017.
 • Odluka o porezima Općine Markušica - stupila na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Markušica, osim odredaba o prirezu porezu na dohodak koje su stupile na snagu 1. listopada 2017.
 • Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-240/2014 od 11. srpnja 2017.; kojom se ukida  članak 26. stavak 3. Pravilnika o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. nov., br. 6/13) - ukinuti stavak 3. članka 26. Pravilnika prestaje važiti 13. rujna 2017.
broj 93 od 15. rujna 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća - stupio na snagu 23. rujna 2017.
 • Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade - stupio na snagu 23. rujna 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti brodarskog agenta - stupio na snagu 23. rujna 2017.
 • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o metodologiji za izradu analize poslovanja kritičnih infrastruktura - stupio na snagu 23. rujna 2017.
 • Odluka o općinskim porezima Općine Bošnjaci - stupila na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije, osim odredaba o prirezu porezu na dohodak koje su stupile na snagu 1. listopada 2017.
 • Odluka o općinskim porezima Općine Čepin - stupila na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Čepin, osim odredaba o prirezu porezu na dohodak koje su stupile na snagu 1. listopada 2017.
 • Ispravak Pravilnika o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za besplatnu distribuciju
broj 94 od 20. rujna 2017.
 • Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« pridnenim povlačnim mrežama - koćama za rujan/listopad 2017. godine - stupio na snagu 21. rujna 2017.
 • Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti« za 2017. godinu – stupio na snagu 20. rujna 2017.
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom - stupio na snagu 21. rujna 2017. 
 • Pravilnik o sadržaju, opsegu, načinu i učestalosti izvješćivanja o pogonu nuklearnog postrojenja - stupio na snagu 28. rujna 2017.
 • Pravilnik o učestalosti, sadržaju, opsegu i načinu izvođenja povremenih sigurnosnih pregleda nuklearnih postrojenja - stupio na snagu 28. rujna 2017.
 • Odluka o provođenju monetarne politike Hrvatske narodne banke - stupila na snagu 28. rujna 2017.
 • Odluka o kamatnim stopama, diskontnoj (eskontnoj) stopi i naknadama Hrvatske narodne banke - stupila na snagu 28. rujna 2017.
 • Odluka o prestanku važenja Odluke o unutardnevnom kreditu - stupila na snagu 28. rujna 2017.
 • Odluka o načinu obračuna, naplate i plaćanja kamata i naknada Hrvatske narodne banke - stupila na snagu 28. rujna 2017.
 • Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o pravilima rada hrvatskog sustava velikih plaćanja - stupila na snagu 28. rujna 2017.
 • Odluka o lokalnim porezima Općine Kravarsko - stupila na snagu 1. listopada 2017.
 • Ispravak Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (pročišćeni tekst) 
broj 95 od 22. rujna 2017.
 • Pravilnik o unutarnjem redu željezničkog sustava - stupila na snagu 30. rujna 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti – stupila na snagu 30. rujna 2017. 
 • Odluka o općinskim porezima Općine Sibinj - stupila na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje su stupile na snagu 1. listopada 2017.
 • Odluka o općinskim porezima Općine Sračinec – stupila  na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Varaždinske županije, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje su stupile na snagu 1. listopada 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta - stupio na snagu 30 rujna 2017. 

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6491 od 09. listopada 2017. na stranici 5.