Upravno pravo

Proširenje kasacijskih ovlasti drugostupanjskog suda u upravnom sporu – mogući model

U profesionalnoj javnosti sve su prisutniji pozivi za preispitivanje postojećeg opsega ovlasti Visokoga upravnog suda Republike Hrvatske (u nastavku teksta: VUS) prigodom usvajanja žalbe podnesene protiv prvostupanjske presude upravnog suda. Postojeća odredba članka 74. stavak 2. Zakona o upravnim sporovima1 (u nastavku teksta: ZUS), kojom je uređeno to pitanje, glasi: Visoki upravni sud poništit će prvostupanjsku presudu te će sam otkloniti nedostatke i presudom riješiti stvar ako utvrdi da je upravni sud počinio bitnu povredu pravila sudskog postupka, da je pogrešno ili nepotpuno utvrdio činjenično stanje ili da je pogrešno primijenio materijalno pravo.

Autor: dr. sc. Alen Rajko dipl. iur.

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6487 od 11. rujna 2017. na stranici 14.