Upravno pravo

■ INFORMATOROVI PRAVNI ALATI

Primjer rješenja o odbacivanju zahtjeva za izmjenu zahtjeva (članak 45. ZUP-a)

akon o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09) omogućava stranci izmjenu zahtjeva kojim je pokrenut upravni postupak. Taj zahtjev, sukladno članku 45. stranka može podnijete do donošenja prvostupanjske odluke o upravnoj stvari. Također, stranka može podnijeti drugi zahtjev. Obe mogućnosti uvjetovane su, međutim, činjenicom da se u bitnim pretpostavkama moraju temeljiti na istom činjeničnom stanju. 

Autorica: Slavica Banić dipl. iur.

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6487 od 11. rujna 2017. na stranici 10.