Primjena Zakona o općem upravnom postupku i Uredbe o uredskom poslovanju

Novi informator je i u 2018. nastavio s organiziranjem radionica iz područja primjene Zakona o općem upravnom postupku i uredskog poslovanja. Tako se 6. veljače 2018. u Zagrebu, na radionici o navedenim temama, okupio veliki broj sudionika - iz tijela državne uprave, tijela i službi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, škola, vrtića, ustanova socijalne i zdravstvene skrbi, agencija, zavoda i drugih pravnih osobama koje u svom poslovanju primjenjuju Uredbu o uredskom poslovanju i ZUP.

O navedenim temama je na jasan, zanimljiv i praktičan način predavala Tajana Zlabnik, odvjetnica iz Zagreba, koja je sudionicima iznijela i brojna iskustva i primjere iz svakodnevne prakse, kako bi ih što bolje uputila kako postupati u primjeni ZUP-a i Uredbe o uredskom poslovanju. 

Sudionici su i tijekom izlaganja mogli izravno postavljati pitanja predavačici i aktivno sudjelovati u raspravi, što je na koncu rezultiralo time da su sudionici radionice dobili konkretne odgovore, informacije i primjere iz prakse što će im značajno pomoći u daljnjem radu i poslovanju

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6509 od 12. veljače 2018. na stranici 5.