Upravno pravo


Primjena Zakona o općem upravnom postupku

Osnovne i srednje škole javnopravna su tijela koja u okviru svog djelokruga postupaju i rješavaju u upravnim stvarima. Upravnom stvari se u smislu članka 2. st. 1. Zakona o općem upravnom postupku (u nastavku teksta: ZUP)1 smatra svaka stvar u kojoj javnopravno tijelo u upravnom postupku rješava o pravima, obvezama ili pravnim interesima fizičke ili pravne osobe ili drugih stranaka neposredno primjenjujući zakone, druge propise i opće akte. Kada osnovne i srednje škole u okviru svojih javnih ovlasti odlučuju o pravu, obvezi ili pravnom interesu učenika, roditelja ili skrbnika učenika ili druge pravne ili fizičke osobe, dužne su provesti upravni postupak odnosno postupati sukladno odredbama ZUP-a.

Autorica: Tajana Zlabnik dipl. iur., odvjetnica iz Zagreba

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6499 od 04. prosinca 2017. na stranici 13.