Ustavno pravo

Prijenos vlasništva opreme i uređaja groba nakon Odluke Ustavnog suda RH, U-I-3700/2007 od 11. srpnja 2017.

U članku prikazujemo Odluku Ustavnog suda RH, broj: U-I-3700/2007 od 11. srpnja 2017., kojom je ukinut jedan dio članka 15. stavak 5. Zakona o grobljima (Nar. nov., br. 19/98 i 50/12), koji se odnosi na obvezu novog korisnika grobnog mjesta da, u slučaju prijenosa vlasništva opreme odnosno uređaja groba, upravi groblja mora priložiti dokaz o uplaćenom porezu na promet nekretnina. S obzirom na ukidanje dijela navedene odredbe, od 6. rujna 2017. ta obveza za nove korisnike više ne postoji.


Autorica: Biljana Barjaktar dipl. iur.

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6491 od 09. listopada 2017. na stranici 10.