Gradnja


Pregled upravnopravne prakse Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i komora u graditeljstvu i prostornom uređenju vezano uz Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju

Zakonom o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Nar. nov., br. 78/15) uređuje se temeljni ustroj, djelokrug, javne ovlasti i članstvo u Hrvatskoj komori arhitekata, Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva, Hrvatskoj komori inženjera strojarstva i Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike. Danom stupanja na snagu toga Zakona i Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Nar. nov., br. 78/15), 25. srpnja 2015. prestao je vrijediti Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov., br. 152/08, 124/09, 49/11 i 25/13).
Sposobnost reguliranih profesija koje obavljaju poslove u graditeljstvu i prostornom uređenju povećava se brojem izdanih ovlasti kojima se odobrava obavljanje profesionalnih poslova. U nastavku dajemo pregled upravnopravne prakse Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i strukovnih komora u graditeljstvu i prostornom uređenju.

Autorice: Slavica Radić-Vuković dipl. ing. arh., Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja; Jasminka Trzun dipl. iur., Hrvatska komora inženjera građevinarstva

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6487 od 11. rujna 2017. na stranici 11.