Predstečajno pravo

Predstečajna nagodba 2. dio

Odgovori na sporna pitanja

U Informatoru, broj 6154 od 27. veljače 2013., objavili smo prvi dio ovog članka u kojem smo obradili odgovore na pitanja vezana za dužnika u postupku predstečajne nagodbe, prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe, opunomoćenike u postupku predstečajne nagodbe, javno priopćavanje, rokove privremene mjere i prijavu tražbina.

U nastavku odgovaramo na pitanja koja su se postavila glede razlučnih i običnih vjerovnika, održavanje ročišta za utvrđivanje tražbina i glasovanje, prava solidarnih dužnika, jamaca i banaka garanata, pravnih posljedica otvaranje postupka predstečajne nagodbe te pravnih učinaka sklopljene nagodbe, prioritetnih tražbina i troškova postupka. Nastavno se daju informacije o načinu pretrage web stranice Financijske agencije.

 

Autorica: Sandra Cindrić dipl. iur., samostalna savjetnica u FINI

Uredio: Jerko Slovinić, dipl. iur.

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6156 od 06. ožujka 2013. na stranici 5.