Promet i sigurnost prometa na cestama


Pravna analiza Uberova poslovnog modela

Dio I. Osnovne postavke poslovanja i djelovanje na tržištu Republike Hrvatske

Prvi dio pravne analize Uberova poslovnog modela čine osnovne postavke poslovanja i djelovanje na tržištu Republike Hrvatske. Kako bit Uberova poslovnog modela čini Uberova digitalna aplikacija, tj. digitalna platforma na temelju koje nastaju različiti pravni odnosi, drugi dio analize bavit će se pitanjem poslovnog modela Ubera u kontekstu njegova reguliranja kao digitalne platforme.

S tim u vezi, a u cilju omogućavanja šireg shvaćanja navedene problematike bit će svrshishodno navesti i nekoliko poredbenih prikaza prema kojima je Uberovo poslovanje pravno uređeno i prihvaćeno. Te prikaze objavit ćemo u okviru drugog dijela analize u jednom od sljedećih brojeva Informatora. 

Osnovne postavke poslovanja i djelovanja Ubera na tržištu RH raščlanjuju ugovorne odnose koji nastaju pri korištenju Uberovih usluga, pitanja s kojima se suočava Sud Europske unije u postupku davanja prethodnog mišljenja o prirodi usluga koje pruža Uber, pregled rješenja europskih sudova pred kojima su se vodili sporovi oko poslovanja Ubera, kao i hrvatski pravni okvir pružanja usluga unutarnjeg prijevoza putnika cestom.

Analiza upućuje na kompleksne i nejasne pravne odnose koji nastaju korištenjem Uberovih usluga, te upitnost odredaba općih uvjeta poslovanja kompanije Uber.  

Autor: doc. dr. sc Mišo Mudrić

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6478 od 10. srpnja 2017. na stranici 13.