Europsko pravo i Europski sud za ljudska prava

Povreda konfrontacijskog prava

U članku autorica piše o vrlo zanimljivoj temi, koja se odnosi na institut konfrontacijskog prava, dajući pri tome pregled recentne prakse Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Republike Hrvatske.


Autor: Ivana Đuras dipl. iur., samostalna ustavnosudska savjetnica, Ustavni sud Republike Hrvatske

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6491 od 09. listopada 2017. na stranici 13.