Porezi

 POREZI, EKONOMIJA I FINANCIJE

Povrat poreza sklapanjem ugovora o ustupu ili cesiji

Porezni obveznik može ustupiti svoje potraživanje s naslova više plaćenog poreza nekoj drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi. Ustupatelj takvog prava obvezan je nadležnoj ispostavi Porezne uprave dostaviti pisani ugovor o ustupu ili cesiji. Koje elemente treba sadržavati ugovor o ustupu ili cesiji te koje se radnje poduzimaju, autorica opširnije piše u nastavku.

Autorica: mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, Viša upravna savjetnica, Porezna uprava - Područni ured Zagreb

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6489 od 25. rujna 2017. na stranici 16.