Zemljišnoknjižno pravo

Postupak uknjižbe na temelju pravomoćne presude donesene u vlasničkom sporu

Stranke vode parnice radi utvrđivanja prava vlasništva i/ili ispravka uknjižbe te imaju opravdano pravo smatrati da je pravomoćnom presudom razriješen njihov pravni odnos. Ipak, pravila zemljišnoknjižnog prava nisu u tolikoj mjeri jasna i nedvojbena u svezi s postupanjem zemljišnoknjižnog suda po prijedlogu za uknjižbu na temelju ovršne presude.

Imajući na umu i promjene u ovršnopravnom normiranju, postoje određene dvojbe u svezi s postupanjem zemljišnoknjižnog suda kada predlagatelj upisa zahtijeva upis na temelju presude koja je donesena u navedenom parničnom postupku, na što autor ukazuje te potkrepljuje obiljem, nažalost, različite sudske prakse.

 

Autor: Miho Mratović dipl. iur., sudac Županijskog suda u Splitu

Uredila: Biljana Barjaktar, dipl. iur.

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6462 od 20. ožujka 2017. na stranici 6.