Porezi

Porez na promet nekretnina pri razvrgnuću suvlasništva nekretnine 2. dio

U Informatoru, broj 6469 od 8. svibnja 2017., autor je započeo s obradom teme koja se odnosi na porez na promet nekretnina pri razvrgnuću suvlasničke zajednice. U ovom, drugom nastavku članka autor, nastavljajući pisati o navedenog temi, s poreznog aspekta obrađuje načine razvrgnuća suvlasništva, navodeći pri tome odgovarajuću sudsku praksu Vrhovnog suda Republike Hrvatske.


Autor: Ante Drezga dipl. iur., sudski savjetnik, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Uredio: Krešimir Orešković, dipl. iur.

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6470 od 15. svibnja 2017. na stranici 15.