Porezi

Porez na kuće za odmor u 2018.

Porez na kuće za odmor obveza je koju plaćaju pravne ili fizičke osobe koje imaju u vlasništvu nekretninu koju koriste povremeno ili sezonski. Njega je u 2018. godini trebao zamijeniti novi porez - porez na nekretnine, koji je ukinut i prije nego što je uopće primijenjen u praksi, tako da porez na kuće za odmor i dalje ostaje aktualan. O obveznicima navedenog poreza, načinu njegovog utvrđivanja  i dvojbama što se smatra "kućom za odmor" čitajte u nastavku.


: mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, Viša upravna savjetnica, Porezna uprava - Područni ured Zagreb

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6499 od 04. prosinca 2017. na stranici 22.