Porezi


POREZI, EKONOMIJA I FINANCIJE

Porez na cestovna motorna vozila i plovila za 2017. godinu

U odredbama Zakona o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16), propisano je, između ostalog, da se obveza plaćanja poreza na cestovna motorna vozila za 2017. utvrđuje jednom godišnje donošenjem poreznog rješenja od jedinica područne (regionalne) samouprave. Porezno rješenje uručuje se obvezniku plaćanja poreza na cestovno motorno vozilo pri registraciji, odnosno ovjeri produljenja važenja prometne dozvole. Naplatu poreza na cestovno motorno vozilo na temelju rješenja obavlja pravna osoba koja u svom sastavu ima stanicu za tehnički pregled vozila. O svemu tome, autorica, uz konkretne primjere, piše više u nastavku teksta.

Autorica: mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, Viša upravna savjetnica, Porezna uprava - Područni ured Zagreb

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6482 - 6483 od 07. kolovoza 2017. na stranici 11.