Porezi

Otpis poreznog duga i duga za obvezne doprinose

Postupak otpisa poreznog duga propisan je Općim poreznim zakonom (Nar. nov., br. 147/08 i 18/11 - u nastavku teksta: OPZ), člankom 137., u kojem je navedeno kad i pod kojim uvjetima se otpisuje porezni dug koji se ni u postupku ovrhe nije mogao naplatiti, odnosno koji je postao nenaplativ.

Osim te odredbe otpis poreznog duga uređuje i odredba članka 120. stavak 1. OPZ-a, koja govori o tome da se porezni dug može otpisati ili prodati prema odluci Vlade Republike Hrvatske, a na prijedlog ministra financija. Radi se o otpisu ili prodaji poreznog duga u cilju restrukturiranja, odnosno financijske konsolidacije i sanacije pravnog subjekta (u pravilu velikog) koji je zapao u poteškoće, a da bi se izbjegao stečaj, odnosno prestanak njegova rada. Stavkom 3. članak 120. OPZ-a propisano je da čelnik poreznog tijela može donijeti odluku o otpisu poreznog duga iz porezno-dužničkog odnosa koji je ostao nenaplaćen nakon proteka roka od četiri godine od nastupanja apsolutnog roka zastare prava na naplatu poreznog duga. Odluka o otpisu duga mora sadržavati oznaku poreznog duga i razdoblje na koje se odnosi otpis. Dakle, radi se o otpisu poreznog duga koji je u zastari i koji se ne može prisilno naplatiti, pa je logično da se omogući njegov otpis. Odredbe članka 120. OPZ-a odnose se i na obvezne doprinose koje naplaćuje Porezna uprava. O svemu opširnije u ovom članku piše autor.

Autor: Berislav Matković dipl. iur.

Uredio:

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6064 od 18. travnja 2012. na stranici 6.