Radno i socijalno pravo


INFORMATOROVI PRAVNI ALATI

Ogledni primjer Zahtjeva poslodavca za prekovremenim radom radnika

Prekovremeni rad je rad koji je potreban u neplaniranim, hitnim, iznimnim situacijama koje iznenada nastanu u poslovanju. Zakon o radu (Nar. nov., br. 93/14), u čl. 65., takve situacije imenuje kao: višu silu, izvanredno povećanje opsega poslova i druge slične slučajeve prijeke potrebe (dakle, ostavlja se prostor i za neke druge nenabrojene, a realno moguće hitne situacije). To znači da radnik ne bi morao prihvatiti poslodavčev zahtjev za prekovremeni rad ako nema takvog opravdanog razloga prijeke potrebe.

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6482 - 6483 od 07. kolovoza 2017. na stranici 19.