Ustavno pravo

 █ INFORMATOROVI PRAVNI ALATI

Ogledni primjer Ugovora o ustupanju prava korištenja grobnog mjesta

Izgradnju, korištenje i upravljanje grobljem uređuje Zakon o grobljima (Nar. nov., br. 19/98, 50/12 i 89/17 - Odluka USRH). Prema članku 13. toga Zakona, uprava groblja daje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme, uz naknadu, te o tome donosi rješenje. Protiv toga rješenja zainteresirana osoba može izjaviti žalbu nadležnom tijelu za komunalne poslove jedinice lokalne samouprave. Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća godišnju grobnu naknadu, a visinu te naknade, kao i naknade za korištenje grobnog mjesta, utvrđuje uprava groblja u skladu s uvjetima i mjerilima propisanim odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6491 od 09. listopada 2017. na stranici 9.