Informatorovi pravni alati

Ogledni primjer Prijedloga radi uređenja međe

Postupak uređenja međa izvanparnični je postupak, na koji se primjenjuju odredbe Zakona o sudskom vanparničnom postupku (Sl. nov. Kraljevine Jugoslavije, br. 45/1934), na temelju Zakona o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine (Nar. nov., br. 73/1991) te Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14 - u nastavku teksta: ZV). Međa je linija - crta, rastavnica, zamišljeni pravac koji razdvaja (razgraničava) dvije susjedne nekretnine (zemljišne čestice). Međom se označava dokle u prostoru doseže vlasnikova pravna vlast glede nekretnine. 

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6513 od 12. ožujka 2018. na stranici 5.