Ustavno pravo

Odnos redovnosudskog i ustavnosudskog postupka u ustavnim tužbama 2. dio

U Informatoru, broj 6512 od 5. ožujka 2018., objavili smo prvi dio ovog članka, u kojem smo, uz uvodne napomene, pisali i o ustavnosudskim i pravnopolitičkim pretpostavkama ustavnosudskog rješavanja ustavnih tužbi. U ovom dijelu prethodno izrečene ocjene provjeravamo kroz neke konkretne oblike djelovanja Ustavnog suda, bez namjere da takva analiza zahvati sve aspekte ustavnosudskog postupanja. Predmet zahvata su dodirne točke sličnosti i razlika između redovnosudske i ustavnosudske kompetencije.

Autor: prof. dr. sc. Aldo Radolović, sudac Ustavnog suda RH, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6513 od 12. ožujka 2018. na stranici 14.