Pravosuđe

O ulozi sudova i sudovanju u insolvencijskim postupcima

U višegodišnjoj primjeni Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi uočeno je niz problema u tumačenju i učincima pojedinih odredaba i instituta, a možda i najveća od njih je meritorna dejudicijalizacija stečajnog postupka. Iako je novim insolvencijskim zakonodavstvom u 2015. izvršen povratak na tradicionalan pristup, prema kojem insolvencijski postupak pripada užem području sudske djelatnosti, neke nedorečenosti i dalje su ostale. 

Bitno je istaknuti da prostor koji ovdje imamo, ne dopušta detaljnu raščlambu, pa ćemo se ograničiti samo na neke aspekte ove problematike.

Autori: dr. sc. Dejan Bodul, Viši asistent, Katedra za građansko postupovno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.; mr. sc. Ante Vuković, Stečajni upravitelj

Uredio: Jerko Slovinić, dipl. iur.

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6466 od 17. travnja 2017. na stranici 15.