Upravno pravo

dr. sc. ALEN RAJKO, sudac Upravnog suda u Rijeci

O Međunarodnoj konferenciji o ZUP-u

  • upravnosudska perspektiva

U ovom tekstu autor piše o Međunarodnoj konferenciji »ZUP i zaštita interesa građana - novosti, prednosti, izazovi«, koja je održana 4. prosinca 2012. u Zagrebu, u sklopu Programa Europske unije za Hrvatsku IPA 2008 »Potpora provedbi Zakona o općem upravnom postupku«.

Kako je autor na Konferenciji sudjelovao kao jedan od sudionika prvog panela, naslovljenog »ZUP: Provedba u RH«, iznijevši zapažanja o primjeni Zakona o općem upravnom postupku1 iz perspektive suca Upravnog suda, tako u ovom članku donosimo njegovo izlaganje o tom problemu. Uvodnu prezentaciju na Konferenciji održala je Germane Panzironi, pravna savjetnica talijanskog Ministarstva javne uprave, a ostali panelisti bili su Ruža Šimunec, savjetnica ministra uprave, prof. dr. sc. Dario Đerđa, predstojnik Katedre za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, te Nataša Bramberger iz Grada Zagreba.

Sudionike Konferencije pozdravili su Arsen Bauk, ministar uprave, Paul Vandoren, šef Delegacije Europske komisije u Republici Hrvatskoj, dr. sc. Zoran Pičuljan, zamjenik ministra uprave, Xavier Sisternas iz SIGME, Giovanni Mastandrea i Peter Kolfertz iz GAPA projekta, te Jagoda Botički, pomoćnica ministra uprave. Drugi panel na Konferenciji bio je posvećen informacijsko-komunikacijskim te edukacijskim alatima učinkovite primjene ZUP-a.

Autor: dr. sc. Alen Rajko dipl. iur.

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6151 od 16. veljače 2013. na stranici 1.