Financije, računovodstvo i revizija

Novine u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Pranje novca, odnosno prikriveno i nezakonito stjecanje novca i drugih financijskih sredstava unutar pojedinih država ili izvan njih, oduvijek je bio problem međunarodnih financija i međunarodne trgovine općenito, poglavito razvojem i implementacijom informatičkih tehnologija u posljednje vrijeme. 

Ta aktivnost nije samo financijski i fiskalni problem, već i ozbiljna prijetnja sigurnosti i cjelovitosti država i međunarodnih institucija. Borba protiv navedenih pojava kompleksna je i izazovna te stoga zahtijeva nacionalnu i međunarodnu suradnju pri podizanju svijesti, otkrivanju i sprječavanju postupaka pranja novca. Pranje novca podrazumijeva izvršavanje radnji kojima se prikriva pravi izvor novca ili druge imovine za koju postoji opravdana sumnja da je pribavljena na nezakonit način bilo u pojedinoj zemlji bilo u inozemstvu.

Kao posljedica takvih transakcija na dulji rok, u novije vrijeme generiralo je financiranje terorizma, koje nije samo financijski, već i sigurnosni, politički, ali i geopolitički problem. Kako izgleda borba protiv tih pojava, autorica piše u nastavku, u ozračju novog zakonskog propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Autorica: mr. sc. Marcela Kir

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6496 od 13. studenog 2017. na stranici 16.