Radno i socijalno pravo

Novine u evidencijama o radnicima i o radnom vremenu

Budući da je nedavno donesen novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 73/17 i koji se primjenjuje od 1. rujna 2017., u ovom članku donosimo pregled novina koje utječu na vođenje evidencije o radnicima i drugim propisanim osobama, kao i o radnom vremenu.

U članku ujedno donosimo ogledni primjer evidencije o radnom vremenu radnika čije je radno vrijeme raspoređeno u jednakom trajanju i jednakom rasporedu po danima, tjednima i mjesecima, jer je takvih radnika u Republici Hrvatskoj najviše.

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6487 od 11. rujna 2017. na stranici 19.