Novi propisi

broj 10 od 31. siječnja 2018.
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika - stupila na snagu 25. siječnja 2018.
 • Pravilnik o Registru dozvola za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi, Registru unosa i prijenosa i Popisu zatvorenih objekata akvakulture - stupio na snagu 1. veljače 2018.
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama - srdelarama za siječanj/veljaču 2018. godine - stupio na snagu
 • 1. veljače 2018.
 • Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2018. godini - stupila na snagu 1. veljače 2018.
 • Pravilnik o dodjeli stipendije za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskoga jezika - stupio na snagu 1. veljače 2018.
 • Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2018. godinu
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja - stupio na snagu 31. siječnja 2018.
 • Plan prijma u državnu službu u Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za 2018. godinu - stupio na snagu 22. siječnja 2018.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima - stupa na snagu
 • 15. veljače 2018.
 • Odluka o utvrđivanju terapijskih i dijagnostičkih postupaka za koje je propisana obveza sudjelovanja za zdravstvenu zaštitu kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite - stupila na snagu
 • 8. veljače 2018.
 • Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Dvor - stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Službenom vjesniku Općine Dvor
broj 11 od 2. veljače 2018.
 • Odluka o proglašenju 1. ožujka Nacionalnim danom edukacijskih rehabilitatora - stupila na snagu 26. siječnja 2018.
 • Odluka o proglašenju projekta »Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Petrinja« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske - stupila na snagu
 • 1. veljače 2018.
 • Odluka o proglašenju projekta »Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije - Zagreb istok« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske - stupila na snagu 1. veljače 2018.
 • Odluka o proglašenju projekta »Aglomeracija Umag - Savudrija - Novigrad istarski« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske - stupila na snagu 1. veljače 2018.
 • Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske - stupila na snagu 1. veljače 2018.
 • Odluka o izmjeni Odluke o proglašenju projekta LNG terminal (izgradnja prihvatnog terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku) strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske - stupila na snagu 1. veljače 2018.
 • Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Marina Kaštela - stupila na snagu 1. veljače 2018.
 • Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2018. godini - stupila na snagu 3. veljače 2018.

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6509 od 12. veljače 2018. na stranici 7.