Europsko pravo

Novi Prijedlog EU Direktive o okvirima za preventivno restrukturiranje i pružanje druge prilike

Imajući na umu važnost i poglavito obvezatnost koju imaju direktive Europskog parlamenta i Vijeća za pravne sustave država članica Europske unije, autorica u ovom članku piše o sadržaju Prijedloga Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o okvirima za preventivno restrukturiranje, pružanju druge prilike i mjerama za povećanje učinkovitosti restrukturiranja i postupaka glede nesolventnosti i razrješenja te izmjeni Direktive 2012/30/EU, koji će, kad navedena Direktiva bude stupila na snagu, biti obvezujući i za hrvatski pravni sustav

Autorica: Petra Jurina mag. iur., Voditeljica Službe za opće propise građanskog procesnog prava, prava društava i alternativne načine rješavanja sporova, Uprava za građansko, trgovačko i upravno pravo Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6487 od 11. rujna 2017. na stranici 7.