Upravno pravo

Novela Zakona o parničnom postupku iz 2013.

(Nar. nov., br. 25/13)

U ovom broju, autor dr. sc. Vanja Bilić, pomoćnik ministra pravosuđa Republike Hrvatske, piše o temeljnim odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. veljače 2013., a objavljen je u Narodnim novinama, br. 25 od 28. 2. 2013.

Ovaj Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku stupa na snagu 1. travnja 2013. Autor, stoga, u članku ukazuje na razloge donošenja određenih zakonskih rješenja i ciljeve koji se žele postići tim novim rješenjima u ovom Zakonu, a to su, između ostalog, ubrzanje postupaka, smanjenje troškova i zaštita stranaka u postupku. U članku istovremeno iznosimo i zakonska rješenja drugih država te ukazujemo na ishodišta rješenja u ovoj noveli ZPP-a.

 

Autor: dr. sc. Vanja Bilić, pomoćnik ministra pravosuđa Republike Hrvatske

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6156 od 06. ožujka 2013. na stranici 1.