Porezi, ekonomija i financije

Nove Smjernice za upravljanje rizicima u javnom sektoru

Ministarstvo financija donijelo je nove Smjernice za upravljanje rizicima u poslovanju institucija javnog sektora . Tim su Smjernicama kao obveznici upravljanja rizicima, osim institucija javnog sektora, uvedena trgovačka društva i druge pravne osobe, obveznici davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti. O razlozima donošenja i ključnim novostima u svezi s primjenom novih Smjernica, autori pišu u ovom članku.

Autori: Nevenka Brkić dipl. oec., voditeljica Službe za financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Sektoru za pripremu proračuna države i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Ministarstva financija Republike Hrvatske; Davor Kozina dipl. oec.

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6518 od 16. travnja 2018. na stranici 19.