Gradnja

Mišljenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Nar. nov., br. 78/15), koji je stupio na snagu 25. srpnja 2015., uređeno je obavljanje stručnih poslova i djelatnosti prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, upravljanja projektom gradnje, ispitivanja i prethodnih istraživanja, propisane su zadaće struka, stručni ispit i stručno usavršavanje te uvjeti za strane osobe koje obavljaju poslove i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje. U ovom broju lista Informator započinjemo s prikazima upravnopravne prakse Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, koje ćemo objavljivati u nastavcima. 

Priredila: Slavica Radić-Vuković dipl. ing. arh., Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6499 od 04. prosinca 2017. na stranici 19.