Kultura i zaštita kulturnih dobara i znamenitosti

Koncesijska odobrenja na kulturnom dobru

U ovom radu* autori obrađuju problematiku zaštite kulturnih dobara kao dobara od općeg interesa za Republiku Hrvatsku, a ta dobra imaju važnu ulogu i u turističkom i gospodarskom smislu. Autori posebno analiziraju institut koncesijskog odobrenja kao mogući model korištenja kulturnog dobra u gospodarske svrhe. Također, obrazlažu pravnu prirodu koncesijskog odobrenja na kulturnom dobru, kao i relaciju prema ugovorima o koncesiji odnosno općenito prema upravnim ugovorima. Konačno, ukazuju na primjenjivost tih modaliteta u praksi, s posebnim osvrtom na upravljanje i korištenje zaštićenih fortifikacijskih objekata grada Šibenika.

Autori: dr. sc. Milorad Ćupurdija, prof. v. š., Veleučilište Baltazar, Zaprešić; Snježana Anika Markoč, bacc. admin. publ., Grad Šibenik; dr. sc. Dragan Zlatović, prof. v. š., Veleučilište u Šibeniku

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6482 - 6483 od 07. kolovoza 2017. na stranici 23.