Trošarine

Konačni obračun članarina, naknada i spomeničke rente za 2017. godinu

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost i za koje je to posebnim zakonima propisano, plaćaju tijekom godine određene članarine, naknade i rente. Riječ je o propisima kojima je uređeno:
- financiranje djelovanja sustava turističkih zajednica,
- plaćanje spomeničke rente
- plaćanje naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

Za taj dio davanja pravnim i fizičkim osobama propisana je obveza godišnjeg obračuna, koji se podnose na za to propisanim obrascima uz prijavu poreza na dohodak odnosno poreza na dobit. O sastavljanju godišnjeg obračuna opširnije pišemo u ovom članku.

Autorica: Desanka Đikandić dipl. oec.

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6509 od 12. veljače 2018. na stranici 11.