Komunalno gospodarstvo

Komunalni redari i Zakon o održivom gospodarenju otpadom

Pravnu stečevinu Europske unije u zakonsku regulativu gospodarenja otpadom unijeli smo donošenjem Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Daljnja usklađenja, ponajprije sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, dana su osnovnim planskim dokumentom o gospodarenju otpadom na nacionalnoj razini, Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine. Ovlasti komunalnih redara znatno su proširene donošenjem Zakona o održivom gospodarenju otpadom glede nadzora, provođenja postupaka, sankcioniranja prekršitelja. Zakon uvodi čitav niz obveza komunalnih redara u provođenju postupaka zbrinjavanja odloženog otpada, vođenje registra nelegalnih odlagališta, izvještavanja Ministarstva zaštite okoliša i energetike, o čemu autorica podrobnije piše u članku, u kojem ujedno donosimo i Ogledni primjer rješenja kojim se nalaže uklanjanje odbačenog otpada.

Autorica: mr. sc. Dragica Kemeter mag. iur, pročelnica Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6518 od 16. travnja 2018. na stranici 23.