Državna uprava, državni službenici i namještenici

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (1. dio)

Dana 9. studenoga 2017. sklopljen je novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 112/17). Kolektivni ugovor sklopljen je na vrijeme od četiri godine, a primjenjuje se od 1. studenoga 2017., tako da nema prekida u ostvarenju prava iz prethodnog Kolektivnog ugovora, čije su se odredbe, kao pravna pravila, primjenjivale do tada. U nastavku dajemo prikaz odredaba Kolektivnog ugovora i odgovarajuća pojašnjenja, s napomenom da u ovom broju lista objavljujemo prvi dio članka, dok će drugi dio biti objavljen u sljedećem broju.

Autorica: Sanda Pipunić dipl. iur., ravnateljica Uprave za ljudske potencijale u Ministarstvu uprave

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6509 od 12. veljače 2018. na stranici 20.