Javna nabava

Institut pojašnjenja i upotpunjavanja ponuda prema Zakonu o javnoj nabavi - normativno rješenje i praksa

Autor u članku obrađuje institut pojašnjenja i upotpunjavanja ponuda, kojeg naručitelji mogu koristiti tijekom pregleda i ocjene ponuda i zahtjeva za sudjelovanje. Navedeni institut reguliran je odredbama članaka 263. i 293. Zakona o javnoj nabavi te Pravilnikom o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave, kao provedbenim propisom. 

Autor: Ante Loboja dipl. iur., Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6482 - 6483 od 07. kolovoza 2017. na stranici 8.