Informatorovi pravni alati

Evidencija o korištenju osobnih automobila (locco vožnja)

Uobičajena je praksa da  neki poslodavci šalju svoje radnike izvan sjedišta poslovnog subjekta radi obavljanja određenog posla, a često je za takve službene svrhe nužno i korištenje osobnog automobila. 

Pri korištenju osobnog automobila u službene svrhe važno je voditi računa i o dokumentaciji vezanoj uz to, pa naglašavamo da je važno voditi evidenciju o korištenju osobnih automobila (tvz. locco vožnja). Također, naglašavamo da se u službene svrhe može koristiti i službeni i privatni automobil.

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6518 od 16. travnja 2018. na stranici 5.