Europsko pravo

Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi – u praksi

Imajući na umu odredbe novog Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16) u dijelu koji se odnosi na europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi, autorica u ovom broju tjednika Informator piše o pravilima o dostavi ESPD obrasca o ponudi, dajući pri tome odgovarajuće primjere. 


Autorica: Ančica Jonjić dipl. iur.

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6478 od 10. srpnja 2017. na stranici 6.