Građansko parnično pravo

Dostava presude u parničnom postupku

Pitanje dostave presude regulirano je člankom 335. Zakona o parničnom postupku (Nar. nov., br. 53/91–89/14). Način dostave presude ovisit će o tome je li stranka bila uredno obaviještena o ročištu na kojem se presuda objavljuje ili nije. U članku posebno razmatramo pitanje dostava presude neposredno u sudu odnosno dostava presude elektroničkim putem njezinim isticanjem na internetskoj stranici e-oglasna ploča sudova.

Autor: Željko Borić dipl. iur., sudac Općinskog suda u Splitu, Stalna služba u Omišu

Uredio: Jerko Slovinić, dipl. iur.

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6470 od 15. svibnja 2017. na stranici 17.