Javna nabava

Dostava popratnih dokumenata u postupku pregleda i ocjene ponuda

Autorica razmatra pitanje dostave popratnih dokumenata koje javni naručitelj može ili mora zahtijevati od ponuditelja, sukladno čl. 263. i 293. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16). U članku je sadržana i odgovarajuća praksa Komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Autorica: Ančica Jonjić dipl. iur.

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6513 od 12. ožujka 2018. na stranici 18.