Gradnja

Dokazna sredstva za dokazivanje vremena gradnje u postupku ozakonjenja zgrada

Povod ovom članku je predmet zaprimljen na Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske (u nastavku teksta: VUSRH) pod poslovnim brojem Usž-2498/16, u kojem se, kao i u pojedinim predmetima prije njega, iznova otvorilo pitanje može li se činjenica o vremenu gradnje nezakonito izgrađene zgrade dokazivati i drugim dokaznim sredstvima osim onima koja su navedena u odredbi članka 2. st. 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama (Nar. nov., br. 86/12 - u nastavku teksta: ZoPNIZ).

Autorica: Franciska Dominković mr. iur., Zagreb

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6482 - 6483 od 07. kolovoza 2017. na stranici 26.