Školstvo

INFORMATOROVI PRAVNI ALATI

Dodjela stipendije učenicima i studentima

Stipendije predstavljaju oblik financijske pomoći koji se dodjeljuje pojedincima za potrebe njihova školovanja i obrazovanja, profesionalnog usavršavanja ili istraživanja. Stipendije se dodjeljuju na temelju akademskog uspjeha, posebnih talenata (sport, izvedbene umjetnosti), socijalnog statusa ili pripadnosti određenoj društvenoj ili etničkoj skupini. Stipendije mogu biti potpune ili djelomične.
Potpune stipendije pokrivaju troškove školarine, smještaja, hrane, osobnih troškova te dodatnih studijskih materijala, dok djelomične stipendije pokrivaju jedan ili više navedenih troškova, ali ne sve. Stipendije dodjeljuje čitav niz institucija i organizacija iz svih sektora društva - vladinog, nevladinog i privatnog. 

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6504 od 08. siječnja 2018. na stranici 5.