Hrvatska i europski pravni prostor

Certifikacijski žigovi u europskom i hrvatskom žigovnom pravu

U članku autor razmatra odredbe Direktive (EU) 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstva država članica o žigovima, Uredbu (EU) 2017/1001 od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije te hrvatske propise koji se odnose na certifikacijske žigove u hrvatskom pravu. Zaključuje da će biti nužno nove odredbe europskog prava intelektualnog vlasništva implementirati u hrvatsko nacionalno zakonodavstvo.

Autor: dr. sc. Dragan Zlatović, prof. v. š., Veleučilište u Šibeniku

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6518 od 16. travnja 2018. na stranici 8.