VI pitate - MI odgovaramo - Vlasničkopravni odnosi

BRISANJE ZALOŽNOG PRAVA

Sentenca odgovora: 
Ako založni dužnik podmiri cijelu osiguranu tražbinu i sve sporedne tražbine kamata i troškova, založno pravo, u pravilu, prestaje, ali kad je upisano u zemljišnoj knjizi ono će prestati tek kad zbog odreknuća bude izbrisano iz zemljišne knjige

VI-MI u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 5394 - od 16. studenog 2005.