Državni proračun i proračunsko računovodstvo

Aktivna i pasivna vremenska razgraničenja

Autorica u članku pojašnjava primjenu skupine računa 19 i 29 - Aktivna i pasivna vremenska razgraničenja, u sustavu proračunskog računovodstva, odnosno prikazuje izuzeća od iskazivanja poslovnih događaja prema modificiranom računovodstvenom načelu nastanka događaja. Naime, poznato je da se u nekim situacijama prihodi i rashodi ne iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su nastali ili se trebaju iskazati u razdoblju, bez obzira na to kad su nastali. Za njihovo evidentiranje koriste se aktivna i pasivna vremenska razgraničenja.

Autorica: Ivana Uroić

Uredio:

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 5453 - od 10. lipnja 2006. na stranici 18.