Časopis Hrvatska i komparativna javna uprava

Arhiva

  Institut za javnu upravu, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Društveno veleučilište u Zagrebu i Novi informator izdaju časopis

  HRVATSKA I KOMPARATIVNA JAVNA UPRAVA

  prvi i jedini specijalizirani časopis za teoriju i praksu javne uprave

  Glavni i odgovorni urednik: prof. dr. sc. IVAN KOPRIĆ

  Pomoćnik glavnog urednika za stručne sadržaje: dr. sc. VEDRAN ĐULABIĆ

  Izvršni urednik: ROMEA MANOJLOVIĆ

  Uredništvo: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu), doc. dr. sc. Boris Bakota (Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku), Slavica Banić (sutkinja Ustavnog suda), prof. dr. sc. Robert Blažević (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci), mr. sc. Marija Burić Pejčinović (zastupnica u Hrvatskom saboru), prof. dr. sc. Tamara Ćapeta (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Ante Galić (predsjednik Upravnog suda), doc. dr. sc. Mirko Klarić (Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu) prof. dr. sc. Boris Ljubanović (Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku), Anita Markić (Ministarstvo uprave), doc. dr. sc. Anamarija Musa (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu), doc. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu), mr. sc. Ana Petek (Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu), mr. sc. Zoran Pičuljan (državni tajnik Ministarstva pravosuđa), mr. sc. Nikola Popović (Hrvatska agencija za elektroničke komunikacije), Dubravka Prelec (Državna škola za javnu upravu, Zagreb), doc. dr. sc. Marko Šikić (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu), mr. sc. Franka Vojnović (Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva)

  Dopisno uredništvo čine eminentni profesori inozemnih sveučilišta: Professor Harald Baldersheim (Faculty of Social Sciences, Department of Political Science, University of Oslo), Em. Professor Christian Brünner (Institute for Austrian, European and Comparative Public Law, Political Science and Administrative Studies, University of Graz), Professor Tom Christensen (Faculty of Social Sciences, Department of Political Science, University of Oslo), Professor Colin Copus (Faculty of Business and Law, Department of Public Policy, De Montfort University, Leicester), Professor Borče Davitkovski (Iustinianus Primus Faculty of Law, University of Skopje), Professor Klaus H. Goetz (Faculty of Economics and Social Sciences, University of Potsdam), Professor Božo Grafenauer (Faculty of Law, University of Maribor), Professor John Halligan (Faculty of Business and Government, University of Canberra, Australia), Professor Walter J. M. Kickert (Faculty of Social Sciences, Erasmus University Rotterdam), Professor Sabine Kuhlmann (German University of Administrative Sciences, Speyer), Professor Edward C. Page (London School of Economics and Political Science, Department of Government, London), Professor Leslie A. Pal (School of Public Policy and Administration, Carleton University Ottawa, Canada), Professor B. Guy Peters (University of Pittsburgh, Political Science, USA), Professor Ulrich Ramsauer (Faculty of Law, University of Hamburg), Professor Tiina Randma-Liiv (Tallinn University of Technology, Department of Public Administration), Professor Herwig Reynaert (Ghent University, Department of Political Science, Centre for Local Politics), Professor Stanka Setnikar Cankar (Faculty of Administration, University of Ljubljana), Professor Pawel Swianiewicz (Faculty of Geography and Regional Studies, Department of Local Development and Policy, University of Warsaw), Professor Gorazd Trpin (Faculty of Law, University of Ljubljana), Em. Professor Norbert Wimmer (University of Innsbruck, Department of Public Law, State and Administrative Theory), Em. Professor Hellmut Wollmann (Social Science Institute, Humboldt-University of Berlin)

  Referira se: Worldwide Political Science Abstracts, PAIS International – Public Affairs Information Service (Cambridge Scientific Abstracts, San Diego, SAD), Public Administration Database for Accessing Publications in European Languages – PA@BABEL, Public Administration Abstracts, Political Science Complete (EBSCO Publishing, Inc., Ipswich, Massachusetts, SAD), International Political Science Abstracts – Documentation Politique Internationale (Paris)

  O časopisu

  Hrvatska i komparativna javna uprava (HKJU) je časopis koji:

  • upoznaje pravnike, politologe, upravne pravnike i druge stručnjake, državne i lokalne dužnosnike te državne, lokalne i javne službenike s teorijom i praksom javne uprave u Hrvatskoj i inozemstvu
  • upućuje stručnjake, dužnosnike i službenike na rješenja problema u primjeni i provedbi važećih pravnih propisa, komentira nove propise i prijedloge novih propisa
  • analizira resorne javne politike i njihove učinke u društvu
  • upoznaje s metodama javnog menadžmenta, dobrom upravnom praksom te europskim zakonodavstvom i europskim upravnim standardima
  • upoznaje s komparativni primjerima organizacije javne uprave i rješavanja pojedinih problema
  • izlazi tromjesečno (četiri puta godišnje)

  Putem raznih aktualnih rubrika, redovitog iznošenja sudske i upravne prakse, prikaza najznačajnijih knjiga s područja javne uprave, vijest s održanih domaćih i međunarodnih konferencija i događaja, Hrvatska i komparativna javna uprava objavljuje članke o:

  • usvajanju europskog zakonodavstva i europskih upravnih standarda te pregovorima o pridruživanju Europskoj uniji
  • položaju javne uprave u društvu i državi
  • odnosu vlasti i javne uprave
  • javnim politikama (public policies)
  • metodama javnog menadžmenta
  • ustrojstvu i djelovanju državne uprave
  • ustrojstvu i djelovanju lokalne i područne (regionalne) samouprave, njezinom odnosu prema državnoj upravi i drugim tijelima
  • regionalizmu i regionalnom razvoju
  • ustrojstvu i djelovanju pravnih osoba koje obavljaju javne službe
  • raznovrsnim oblicima nadzora nad zakonitosti i svrhovitosti rada uprave
  • ustrojstvu i funkcioniranju upravnog sudstva
  • statusu, pravima i obvezama pojedinaca i pravnih osoba prema upravi
  • zaštiti ljudskih prava i sloboda od nezakonitog rada uprave i postupcima pred domaćim i međunarodnim sudovima i drugim tijelima
  • institucijama upravnog prava, naročito europskog upravnog prava
  • planiranju, metodama, postupcima i tehnici rada u upravi
  • upravljanju ljudskim potencijalima i pravnom položaju službenika i namještenika u državnoj upravi te u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
  • financiranju državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • pravnoj doktrini, zakonodavstvu i praksi drugih država
  • ustavnopravnom i politickom okviru javne uprave
  • povijesnom razvitku hrvatske uprave
  • teoriji organizacije
  • ekonomskim, sociološkim, psihološkim i drugim aspektima djelovanja javne uprave

  Časopis također redovito donosi:

  • recenzije, prikaze i osvrte na domaće i inozemne knjige o javnoj upravi
  • prikaze projekata, procesa i događaja u hrvatskoj javnoj upravi, upravi Europske unije i javnim upravama drugih zemalja
  • informacije o domaćim i medunarodnim skupovima
  • radu medunarodnih stručnih organizacija s područja javne uprave
  • reformi upravnog obrazovanja po Bolonjskom modelu i drugim važnim dogadajima
  • prikaze, komentare i izvode iz odluka Europskog suda pravde i Europskog suda za ljudska prava, Ustavnog suda RH, Upravnog suda RH i drugih sudova
  • zanimljivosti, pitanja i probleme iz prakse upravnih tijela
  • razgovore s istaknutim upravnim ekspertima-praktičarima, voditeljima i članovima pregovaračkih timova, inozemnim i domaćim znanstvenicima

  Poziv autorima na suradnju

  Pozivamo na suradnju sve državne i lokalne službenike, suce Upravnog i drugih sudova, eksperte i službenike u javnim ustanovama i službama, druge eksperte i upravne praktičare, kao i znanstvenike koji se bave javnom upravom, upravnim pravom, europskim upravnim i javnim pravom, ustavnim pravom, javnim politikama i drugim temama koje su važne za modernizaciju hrvatske uprave. Svojim člancima, stručnim tekstovima, informacijama o sudskoj i upravnoj praksi, drugim informacijama, komentarima i pitanjima, svi zajedno možemo poboljšati stanje u hrvatskoj upravi na dobrobit hrvatskih građana.

  Sve priloge šaljite na e-mail adresu uredništva urednistvo_hju@yahoo.com
  ili poštom na adresu: HRVATSKA I KOMPARATIVNA JAVNA UPRAVA, ĆIRILOMETODSKA 4, 10000 ZAGREB.

   

  Narudžbenica